Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Pentadbiran Bahagian Sri Aman
Senarai Ketua Kaum bagi Daerah Lubok Antu
SENARAI KETUA KAUM DI BAWAH PENTADBIRAN PEJABAT DAERAH LUBOK ANTU TAHUN 2020 
BIL Nama Nama Penyelia (Penghulu) Jawatan DUN Bidang Kuasa Bil. Rumah/ Pintu
1 TEMELING ANAK IBAI KOSONG TUAI RUMAH N34 Rumah Selima, Bintong, Jalan Ridan, Lubok Antu 35
2 KOSONG KOSONG TUAI RUMAH N34 Nanga Pan, Fasa I, SPS Batang Ai, Lubok Antu 29
3 SENAH ANAK BRANDAH KOSONG TUAI RUMAH N34 Nanga Bengap, Lubok Antu 29
4 NGUMBANG ANAK JANGGU JAUL ANAK LUTAU TUAI RUMAH N34 Nanga Sumpa, Delok, Ulu Batang Ai, Lubok Antu 35
5 MINONG @ MATTHEW ANAK ALIK JAUL ANAK LUTAU TUAI RUMAH N34 Tapang Jarau Entambah, Lubok Antu 17
6 SAMBAU ANAK CHABI KOSONG TUAI RUMAH N34 Nanga Mengkak Engkari, Lubok Antu 37
7 RUBAN ANAK SIAM KOSONG TUAI RUMAH N34 Gugu, Engkari, Lubok Antu 10
8 NGALI ANAK LINGOH KLINSING ANAK MANAU TUAI RUMAH N34 Wong Pandak, Lubok Antu 27
9 KOSONG KOSONG TUAI RUMAH N34 Sukong, Lubok Antu 15
10 ROSLIN NUJA ANAK BUDA KOSONG TUAI RUMAH N34 Batu Bebini Baroh, Batang Ai, Lubok Antu 17
11 KOSONG KOSONG TUAI RUMAH N34 Empit, Lubok Antu 28
12 ENG HUANG YANG LEE CHEE MIN KAPITAN CINA N34 Kampung Hilir,  Lubok Antu 48
13 ABIL ANAK LAWANG KOSONG TUAI RUMAH N34 Tinting Lalang, Lubok Antu 36
14 AGAT ANAK STA KOSONG TUAI RUMAH N34 Kampung Wawasan, Sungai Tapang, Lubok Antu 44
15 AING ANAK JENANG KLINSING ANAK MANAU TUAI RUMAH N34 Manggu Jabang, Jalan Batu Kaya, Lubok Antu 21
16 AMPO ANAK UPI KOSONG TUAI RUMAH N34 Nanga Ukom, Batang Ai, Lubok Antu 13
17 BADA ANAK CHENDAI KOSONG TUAI RUMAH N34 Nanga Talong, Ulu Engkari, Lubok Antu 24
18 BRUIN ANAK CHANGAI KOSONG TUAI RUMAH N34 Sungai Ara, Fasa I, SPS, Lubok Antu 35
19 BROWN ANAK JALAK KOSONG TUAI RUMAH N34 Nanga Setapang, Jela, Ulu Engkari, Lubok Antu 16
20 BUDIT ANAK GAJAH JAUL ANAK LUTAU TUAI RUMAH N34 Nanga Beretik, Fasa II, Batang Ai, Lubok Antu 13
21 CHUA KEE HONG LEE CHEE MIN KAPITAN CINA N34 Kampung Entugam, Jalan Batu, Lubok Antu 23
22 DAGANG ANAK  NUYA KLINSING ANAK MANAU TUAI RUMAH N34 Gerunggang, Lubok Antu 12
23 EMBUAS ANAK UJEK KOSONG TUAI RUMAH N34 Nanga Jengin, Fasa II, SPS, Batang Ai, Lubok Antu 16
24 ENDAWIE ANAK JANTING KOSONG TUAI RUMAH N34 Rumah Endawie, Nanga Jela, Lubok Antu 45
25 ENTIRONG ANAK BAYANG KOSONG TUAI RUMAH N34 Nanga Tutong, Fasa II, SPS, Lubok Antu 19
26 ESAU ANAK PILANG KOSONG TUAI RUMAH N34 Mepi Pasir, Fasa I, SPS, Lubok Antu 26
27 GEORGE ANAK MAONG JAUL ANAK LUTAU TUAI RUMAH N34 Tapang Pungga, Ulu Batan, Batang Ai, Lubok Antu 19
28 GRANG ANAK JUBEN KOSONG TUAI RUMAH N34 Nyemungan Simpang, Lubok Antu 25
29 GUYU ANAK JARAU KOSONG TUAI RUMAH N34 Nanga Ukom, Engkari, Lubok Antu 29
30 INTANG ANAK KULAT KOSONG TUAI RUMAH N34 Mengiling, Engkari, Lubok Antu 16
31 JAMIT ANAK JEMAT KOSONG TUAI RUMAH N34 Pudai , Fasa I, SPS, Bata, Lubok Antu, Sri Aman 42
32 JANGAN ANAK NINGKAN JAUL ANAK LUTAU TUAI RUMAH N34 Tapang Pungga, Fasa II, Batang Ai, Lubok Antu 19
33 JANTAN ANAK TUTONG JAUL ANAK LUTAU TUAI RUMAH N34 Nanga Telaus, Fasa II, SPS, Lubok Antu 30
34 JAONG ANAK RABA KOSONG TUAI RUMAH N34 Lubok Pantu, Engkari, Lubok Antu 13
35 JOHNSON @ SANGGONG ANAK TAMPA KOSONG TUAI RUMAH N34 Kaong Ili, Fasa I, SPS, Batang Ai, Lubok Antu 42
36 JOSEPH ANAK GUNDAI KOSONG TUAI RUMAH N34 Kampung Kutai, Lubok Antu 47
37 JUBANG ANAK BEN KOSONG TUAI RUMAH N34 Sebangki Panjai, Lubok Antu 51
38 KATHLEEN @ PALAU ANAK TUTONG KOSONG TUAI RUMAH N34 Rumah Kathleen, Kampung Iban, Lubok Antu 20
39 KAWIN @ JANGGONG ANAK CHANGGING JAUL ANAK LUTAU TUAI RUMAH N34 Pala Taong, Delok, Ulu Batang Ai, Lubok Antu 10
40 KEVIN SERDIN ANAK JABIH KLINSING ANAK MANAU TUAI RUMAH N34 Wong Panjai, Lubok Antu 39
41 KINO ANAK UREK JAUL ANAK LUTAU TUAI RUMAH N34 Menyang Sedi, Sungai Menyan, Lubok Antu 19
42 KLINSING ANAK MANAU KLINSING ANAK MANAU TUAI RUMAH N34 Skarok, Lubok Antu 49
43 KUDIE ANAK GALANG KOSONG TUAI RUMAH N34 Rumah Kudie, Panjai Ruai, Lubok Antu 14
44 LAGIE @ DANNY GINDY ANAK ANYANG KOSONG TUAI RUMAH N34 Nyemungan, Jalan Ridan, Lubok Antu 42
45 LAWIN ANAK SIDAI KOSONG TUAI RUMAH N34 Nanga Mepi, Fasa I, SPS, Lubok Antu 39
46 LIAM @ BANGUM ANAK NYAMBANG KOSONG TUAI RUMAH N34 Rantau Kembayau Manis, Engkari, Lubok Antu 26
47 Lingga Anak Mangge KOSONG TUAI RUMAH N34 Bulo, Batang Ai, Lubok Antu 33
48 MANAI ANAK JALAK @ WINSTON KOSONG TUAI RUMAH N34 Nanga San, Lubok Antu 38
49 MANGGAT ANAK MERINGGAI JAUL ANAK LUTAU TUAI RUMAH N34 Menyang Taeh, Lubok Antu 19
50 MASAM ANAK BUAH JAUL ANAK LUTAU TUAI RUMAH N34 Engkaras, Fasa II SPS Batang Ai, Lubok Antu 17
51 Medan Anak Unjat JAUL ANAK LUTAU TUAI RUMAH N34 Nanga Delok Skim, Lubok Antu 19
52 Milai Anak Balai KLINSING ANAK MANAU TUAI RUMAH N34 Panggang, Lubok Antu 19
53 Mudin Anak Magal KOSONG TUAI RUMAH N34 Rumah Mudin, Kaong Ulu, Lubok Antu 43
54 MULAI ANAK NYAWAI KOSONG TUAI RUMAH N34 Sibau Rebah, Fasa 1, SPS, Lubok Antu 12
55 MUNAN ANAK DIMBAP KLINSING ANAK MANAU TUAI RUMAH N34 Ensawang, Lubok Antu 38
56 KOSONG KLINSING ANAK MANAU TUAI RUMAH N34 Rakut, Lubok Antu 38
57 NADING ANAK BRAYON KOSONG TUAI RUMAH N34 Sebangki Pandak, Jalan Ridan, Lubok Antu 20
58 NESAU ANAK BUDOL KOSONG TUAI RUMAH N34 Panjai Ruai, Lubok Antu 41
59 NINTING ANAK JANTAN JAUL ANAK LUTAU TUAI RUMAH N34 Jambu, Ulu Delok, Batang Ai, Lubok Antu 10
60 NUING ANAK SIGAU KLINSING ANAK MANAU TUAI RUMAH N34 Buie Ran, Lubok Antu 26
61 NUMPANG ANAK SIBA KOSONG TUAI RUMAH N34 Nanga Sempang, S.P.S, Batang Ai Lubok Antu 10
62 NYINDANG ANAK BELAYONG JAUL ANAK LUTAU TUAI RUMAH N34 Nanga Delok, Ulu Batang Ai, Lubok Antu 15
63 PUSO ANAK ADIN KOSONG TUAI RUMAH N34 Krangan Mong, Fasa I, SPS, Lubok Antu 29
64 SEBLIE ANAK MUJAP KOSONG TUAI RUMAH N34 Batu Bini Atas, Lubok Antu 23
65 INDU ANAK IMPIN KOSONG TUAI RUMAH N34 Rumah Serau, Nanga San Sebur, Lubok Antu 12
66 SIMON ANAK KIAI KLINSING ANAK MANAU TUAI RUMAH N34 Rumah Panjang Buie Panjai, Lubok Antu 30
67 SUAI ANAK SANGGOT JAUL ANAK LUTAU TUAI RUMAH N34 Musing, Fasa II, SPS, Batang Ai, Lubok Antu 32
68 SUHAILI BIN PAWI AHMAD SUAHAILI BIN HJ AHMAD KETUA KAMPUNG N34 Kampung Melayu, Lubok Antu 36
69 SULAU ANAK MOD KOSONG TUAI RUMAH N34 Kampung Sungai Ruan, Lubok Antu 23
70 SUNOK ANAK BACHONG KOSONG TUAI RUMAH N34 Teliting, Fasa I, SPS Batang Ai, Lubok Antu 13
71 TAN TANG KIN @ TAN AH KIN LEE CHEE MIN KAPITAN CINA N34 Kampung Hulu, Lubok Antu 20
72 KOSONG LEE CHEE MIN KAPITAN CINA N34 Pekan Lubok Antu 23
73 UJAN ANAK GUMBANG KOSONG TUAI RUMAH N34 Nanga Spaya, Engkari, Lubok Antu 50
74 UNGKIE ANAK AMBAU KLINSING ANAK MANAU TUAI RUMAH N34 Tabau, Lubok Antu 30
75 WESSLEY BAKAK ANAK MAWANG KOSONG TUAI RUMAH N34 Nanga Stamang, Engkari, Lubok Antu 32