Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Selamat Datang Ke Portal Rasmi Pentadbiran Bahagian Sri Aman
2016 & 2017

Keputusan Mengikut Piagam Pelanggan 2016

Pendaftaran Perniagaan

 

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Pencapaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

 

Pendaftaran Ekstrak Perniagaan

 

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Pencapaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

 

Pendaftaran Pembaharuan Lesen Perniagaan

 

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Pencapaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

 

Pendaftaran Pindaan Butir-Butir Perniagaan

 

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Pencapaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

 

Pendaftaran Pembatalan Lesen Perniagaan

 

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Pencapaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

 

Pendaftaran Pengeluaran Permit Membeli Peluru

 

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Pencapaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

 

Pendaftaran Pendaftaran Probet

 

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Pencapaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

 

Sijil Pendaftaran Anak Angkat

 

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Pencapaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

 

Pendaftaran Pindah Milik Senapang Patah Secara Probet & Semasa Hayat

 

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Pencapaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

 

Statistik Talian 2016

a. Statistik Mengikut Kes Yang Dilaporkan Mengikut Bulan

No.

Perkhidmatan dalam talian

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

1

TALIKHIDMAT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Online Feedback/Maklum Balas

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

1

0

 

b. Statistik Jumlah Pendaftaran Baru Bulan Januari - Mei Tahun 2017

 

No.

Perkhidmatan dalam talian

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

1

Pendaftaran Probet

0

0

0

0

0

             

2

Pendaftaran Anak Angkat

3

1

3

0

0

             

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 2016

1.Pendaftaran Perniagaan

 

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

Rekod Permohonan Pendaftaran Perniagaan

2 6 6 3 3 3 2 5 0 2 5 2 39

Rekod Permohanan Ekstrak Perniagaan

33 27 28 14 15 13 18 17 17 35 25 14 256

Rekod Permohonan Pembaharuan Lesen Perniagaan

41 25 28 24 16 20 18 14 7 21 27 13 230

Rekod Permohonan Pindaan Butir-Butir Perniagaan

5 3 1 3 1 0 1 4 1 0 4 2 25

Rekod Permohonan Pembatalan Lesen Perniagaan

1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6

Rekod Pengeluaran Permit Membeli Peluru

152 105 147 111 129 122 128 129 126 111 111 96 1,467

Rekod Permohonan Pendaftaran Probet

6

11

13

5

4

0

17

19

14

9

6 0 104

Rekod Permohonan Sijil Pendaftaran Anak Angkat

1

0

0

0

0

0

5

3

2

0 0 0 11

Rekod Pindah Milik Senapang Patah Secara Probet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

Keputusan Mengikut Piagam Pelanggan 2017

Pendaftaran Perniagaan


Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Pencapaian

100%

100%

100%

100%

               

 

Pendaftaran Ekstrak Perniagaan


Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Pencapaian

100%

100%

100%

100%

               

 

Pendaftaran Pembaharuan Lesen Perniagaan


Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Pencapaian

100%

100%

100%

100%

               

 

Pendaftaran Pindaan Butir-Butir Perniagaan


Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Pencapaian

100%

100%

100%

100%

               

 

Pendaftaran Pembatalan Lesen Perniagaan


Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Pencapaian

100%

100%

100%

100%

               

 

Pendaftaran Pengeluaran Permit Membeli Peluru


Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Pencapaian

100%

100%

100%

100%

               

 

Pendaftaran Pendaftaran Probet


Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Pencapaian

100%

100%

100%

100%

100%

             

 

Sijil Pendaftaran Anak Angkat


Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Pencapaian

100%

100%

100%

100%

100%

             

 

Pendaftaran Pindah Milik Senapang Patah Secara Probet & Semasa Hayat


Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Pencapaian

100%

100%

100%

100%

100%

             

 

Pencapaian Piagam Pelanggan 2017

1.Pendaftaran Perniagaan


Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Jumlah

Rekod Permohonan Pendaftaran Perniagaan

4 4 2 4               18

Rekod Permohanan Ekstrak Perniagaan

25 17 19 23                 84

Rekod Permohonan Pembaharuan Lesen Perniagaan

36

23

32

29

 

              120

Rekod Permohonan Pindaan Butir-Butir Perniagaan

0

5

2

5

 

              12

Rekod Permohonan Pembatalan Lesen Perniagaan

0

0

0

0

0

              0

Rekod Pengeluaran Permit Membeli Peluru

117

122

137

106

 

              482

Rekod Permohonan Pendaftaran Probet

3

1

3

0

0

              7

Rekod Permohonan Sijil Pendaftaran Anak Angkat

7

8

11

5

0

              31

Rekod Pindah Milik Senapang Patah Secara Probet

0

0

0

0

0