Font Size AAA
 
 
 
 
 
Piagam PelangganPiagam Pelanggan

PEJABAT RESIDEN BAHAGIAN SRI AMAN BERILTIZAM 

UNTUK MEMBERIKAN PERKHIDMATAN YANG CEKAP, BERKESAN DAN MESRA KEPADA PELANGGAN DENGAN:

  1. Keputusan permohonan Lesen Pungutan Awam akan dimaklumkan dalam tempoh tujuh (7)hari bekerja setelah borang permohonan yang lengkap berserta komen daripada Pegawai Daerah dan Ketua Polis Daerah; dan
  2. Permohonan untuk meluluskan Lesen Perkahwinan Khas Bukan Islam yang telah lengkap diisi akan disiapkan dalam tempoh satu (1) hari bekerja.
PEJABAT DAERAH SRI AMAN DAN LUBOK ANTU BERILTIZAM 
UNTUK MEMBERIKAN PERKHIDMATAN YANG CEKAP, BERKESAN DAN MESRA KEPADA PELANGGAN DENGAN:
  1. Probet / Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration, LA) akan dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja;
  2. Bagi permohonan Probet / Surat Kuasa Mentadbir yang melibatkan agensi/jabatan lain, tempoh bermula setelah mendapat maklumbalas daripada agensi/jabatan yang berkaitan;
  3. Permohonan Sijil Pendaftaran Anak Angkat yang diterima akan disiapkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja;
  4. Permohonan baharu untuk Pendaftaran Nama-nama Perniagaan dan Pengeluaran Lesen Perdagangan akan diputuskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dengan syarat maklumbalas  daripada semua agensi-agensi yang dirujuk sudah diperolehi;
  5. Urusan Pembaharuan Pengeluaran Ekstrak dan Pindaan Butir-butir akan disiapkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dengan syarat semua dokumen-dokumen yang disertakan adalah lengkap.
  6. Permohonan Pembatalan Lesen Perdagangan akan disiapkan dalam tempoh satu (1) hari bekerja.
  7. Pendaftaran Kes-kes Mahkamah Bumiputera akan disiapkan dalam tempoh satu (1) hari bekerja.