Piagam Pelanggan

PEJABAT RESIDEN BAHAGIAN SRI AMAN BERILTIZAM 

UNTUK MEMBERIKAN PERKHIDMATAN YANG CEKAP, BERKESAN DAN MESRA KEPADA PELANGGAN DENGAN:

Piagam Pelanggan Pejabat Residen Bahagian

 1. Permohonan Lesen Perkahwinan Sivil Khas diluluskan dalam tempoh satu (1) hari bekerja.
 2. Permit Kutipan Awam dilulus dan dikeluarkan kepada pemohon dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
 3. Keputusan Permohonan Lesen Sabong Ayam dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh lima (7) hari bekerja.
 4. Permohonan Perkhidmatan Kredit Komuniti diluluskan dalam tempoh lima (7) hari bekerja.
 5. Permohonan Pindah Hak Milik Senapang Patah diputuskan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja
 6. Keputusan Lembaga Perumahan A dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 3 hari bekerja setelah Lembaga bermesyuarat.
 7. Pembayaran kepada pembekal dilakukan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
 8. Penyelarasan bantuan bencana kepada mangsa diuruskan dalam tempoh satu (1) hari setelah berlakunya bencana. 
 9. Keputusan mengenai tempahan Bilik Mesyuarat / Kenderaan/ Rumah Rehat dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh satu (1) hari bekerja.
 10. Penyeliaan Mahkamah Bumiputera didengar dan diputuskan dalam tempoh tiga (3) bulan.
 11. Setiap aduan pelanggan diaku terima dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan diambil tindakan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.


PEJABAT DAERAH SRI AMAN DAN LUBOK ANTU BERILTIZAM 
UNTUK MEMBERIKAN PERKHIDMATAN YANG CEKAP, BERKESAN DAN MESRA KEPADA PELANGGAN DENGAN:
 1. Permohonan Surat Kuasa Mentadbir (Letters of Administration) atau Probet diluluskan dalam tempoh lima (14) hari bekerja.
 2. Permohonan Sijil Anak Angkat diluluskan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja.
 3. Permohonan Pindah Milik Senapang Patah dikeluarkan permit dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja selepas diterima daripada Pejabat Residen Bahagian di Sarawak.
 4. Permohonan Sijil Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan (BNR Certificate) diluluskan dalam tempoh satu (1) minggu bekerja.
 5. Pembatalan Sijil Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan (Revocation of BNR Certificate) diluluskan dalam tempoh satu (1) minggu bekerja.
 6. Pengeluaran Ekstrak Sijil Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan (Extract of BNR Certificate) diluluskan dalam tempoh satu (7) hari bekerja.
 7. Pindaan Sijil Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan (Amendment of BNR Certificate) diluluskan dalam tempoh satu (7) hari bekerja.
 8. Projek Kecil Luar Bandar (PKLB) dilaksanakan dan disiapkan mengikut garis panduan dan ketetapan agensi pemula.
 9. Pembayaran kepada pembekal dilakukan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
 10. Pengeluaran Permit membeli Peluru dalam tempoh tiga puluh (30) minit.
 11. Pungutan hasil daripada orang awam akan diproses dan dikeluarkan resit penerimaan dalam tempoh tiga puluh (30) minit.
 12. Proses permohonan pendaftaran ‘DEEDs’ dilakukan dalam tempoh satu (1) hari bekerja.
 13. Keputusan mengenai tempahan Bilik Mesyuarat/ Kenderaan/ Rumah Rehat dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh satu (1) hari bekerja.
 14. Pendaftaran kes-kes mahkamah Bumiputera dilakukan dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan didengar dan diputuskan dalam tempoh tiga (3) bulan.
 15. Setiap aduan pelanggan diaku terima dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan diambil tindakan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.