1. Telah mendapatkan suntikan vaksin Typhoid dan tempoh vaksin tersebut masih sah.
 2. Pernah mengikuti Kursus Pengendalian Makanan.
 3. Waktu berniaga adalah pada 7 pagi hingga 7 petang.
 4. Seorang pengusaha hanya boleh mendapatkan satu permit.
 5. Pengusaha wajib mendaftarkan penghantar yang dilantik dengan Pihak Berkuasa Tempatan.
 6. Dokumen yang diperlukan:
  1. Salinan Kad Pengenalan
  2. Salinan rekod suntikan vaksin typhoid.
  3. Salinan Kursus Pengendalian Makanan.
  4. Gambar Terkini, jika ada.
  5. Gambar Premis, jika ada.
 1. Terbuka kepada penghantar yang berkhidmat dengan syarikat penghantaran atau pengusaha persendirian yang mengendalikan perkhidmatan penghantar makanan.
 2. Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) seperti mempunyai lessen memandu yang sah, cukai jalan, insurans dan lain-lain.
 3. Mematuhi peraturan dan Garis Panduan Keselamatan Makanan Bagi Produk Makanan Yang Dijual Secara Dalam Talian, KKM seperti memakai penutup muka dan menjaga kebersihan diri.
 4. Dokumen yang diperlukan:
  1. Salinan Kad Pengenalan
  2. Lesen Memandu.
  3. Cukai Jalan.
  4. Gambar Terkini, jika ada.
  5. Sijil Pemeriksaan Kesihatan, jika ada.