Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak (KWKPK) sedang menjalankan ‘Kajian Tahap Kesedaran dan Penyampaian Perkhidmatan KWKPK’ dalam usaha untuk mengkaji tahap kesedaran dan penyampaian perkhidmatan bagi dasar-dasar yang dilaksanakan. Kajian ini dibuka bermula pada bulan Ogos sehingga Disember 2020. Pihak tuan/puan dimohon untuk menjawab kajian ini. Kerjasama dan perhatian tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih.  


Sila klik SINI atau imbas Kod QR di bawah bagi menjawab kajian ini