Disclaimer
PENAFIAN


 

Pembekal kandungan tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Maklumat yang terkandung di dalam laman web ini disediakan "seperti adanya" "yang tersedia" tanpa apa-apa jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada yang tersurat atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan yang tersirat kebolehdagangan , kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan bukan pelanggaran . Keseluruhan risiko kepada hasil dan pencapaian daripada maklumat itu diambil alih oleh pengguna.
Dalam sebarang keadaan, pembekal kandungan atau syarikat-syarikat bersekutu bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan apa jua pun (termasuk tanpa had untuk perkara yang menyebabkan kehilangan keuntungan, data, hasil pendapatan atau gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan ini , tidak boleh menggunakan , atau keputusan penggunaan maklumat dalam Laman Web ini atau mana-mana laman yang dipautkan kepadanya, atau berkaitan dengan atau oleh sebab operasi, peruntukan atau penggunaan Laman Web ini . Tanpa mengehadkan yang disebut di , pembekal kandungan atau syarikat-syarikat bersekutu tidak bertanggungjawab bagi apa-apa ,, kerosakan langsung khas tidak langsung, sampingan atau berbangkit yang boleh dihasilkan dari penggunaan Laman Web ini sama ada yang timbul di bawah kontrak, kecuaian, tort, atau mana-mana undang-undang atau kausa tindakan.
Semua kandungan dan maklumat di Laman Web ini boleh diubah atau dikemaskinikan tanpa notis. Pembekal kandungan boleh juga membuat perubahan atau penambahbaikan tanpa notis.
Pautan Laman Web Luar
Laman Web ini tidak bertanggungjawab untuk kandungan atau pengumpulan maklumat yang dilakukan pada laman web luar yang menghubungkan ke laman web ini atau laman web luaran pautan laman web ini untuk . Pautan ke laman web lain bukan merupakan sokongan ini laman web itu laman-laman atau kandungan mereka, pemilik , atau poster.
Produk atau Perkhidmatan Rujukan
Rujukan dalam laman ini untuk mana-mana produk tertentu komersial atau bukan komersial , proses , atau perkhidmatan dengan nama perdagangan , tanda dagangan, pengeluar atau sebaliknya tidak merupakan atau menandakan satu sokongan atau lebih digemari oleh Laman Web ini.
Had Tanggungjawab
Pemilik laman web ini atau mana-mana subsidiarinya atau entiti sekutu, ejen, pekerja, atau subkontraktor akan bertanggungjawab ke atas apa-apa , tidak langsung , khas, sampingan, berbangkit, punitif, atau teladan langsung, termasuk kehilangan keuntungan (walaupun dimaklumkan tentang kemungkinan ) yang timbul dalam apa jua cara daripada maklumat yang terkandung di dalam laman web ini atau mana-mana maklumat yang dihantar melalui laman web ini. Pemilik tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang mungkin disebabkan kepada mana-mana peralatan dan perisian lain kerana apa-apa virus , kecacatan atau kerosakan berkaitan dengan akses atau penggunaan laman web ini.
Dengan menghantar maklumat melalui laman web ini, anda menerima risiko bahawa maklumat yang anda hantar kepada kami dan apa-apa maklumat yang kami menghantar kepada anda , boleh dipintas oleh pihak ketiga.
E -mel
Mesej yang anda hantar kepada kami melalui e- mel mungkin tidak selamat. Kami mengesyorkan bahawa anda tidak menghantar apa-apa maklumat sulit kepada kami melalui e -mel. Jika anda memilih untuk menghantar apa-apa maklumat sulit kepada kami melalui e -mel, anda menerima risiko bahawa maklumat ini boleh dipintas oleh pihak ketiga .
pelayar
Laman Web ini sesuai untuk melayari dengan menggunakan perisian Mozilla Firefox versi 3.x dan ke atas, Internet Explorer versi 7 dan ke atas , atau mana-mana peringkat lain pelayar perisian atau yang lebih baik.
Jika anda menggunakan lebih tua perisian pelayar web , beberapa antara muka tidak boleh berfungsi dengan sempurna. Pelayar web mesti menyokong JavaScript, Cascading Style Sheet , warna , format teks dan fungsi-fungsi asas yang lain. Resolusi 1024 x 768 piksel digalakkan untuk digunakan.

 

Pembekal kandungan tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Maklumat yang terkandung di dalam laman web ini disediakan "seperti adanya" "yang tersedia" tanpa apa-apa jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada yang tersurat atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan yang tersirat kebolehdagangan , kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan bukan pelanggaran . Keseluruhan risiko kepada hasil dan pencapaian daripada maklumat itu diambil alih oleh pengguna.

Dalam sebarang keadaan, pembekal kandungan atau syarikat-syarikat bersekutu bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan apa jua pun (termasuk tanpa had untuk perkara yang menyebabkan kehilangan keuntungan, data, hasil pendapatan atau gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan ini , tidak boleh menggunakan , atau keputusan penggunaan maklumat dalam Laman Web ini atau mana-mana laman yang dipautkan kepadanya, atau berkaitan dengan atau oleh sebab operasi, peruntukan atau penggunaan Laman Web ini . Tanpa mengehadkan yang disebut di , pembekal kandungan atau syarikat-syarikat bersekutu tidak bertanggungjawab bagi apa-apa ,, kerosakan langsung khas tidak langsung, sampingan atau berbangkit yang boleh dihasilkan dari penggunaan Laman Web ini sama ada yang timbul di bawah kontrak, kecuaian, tort, atau mana-mana undang-undang atau kausa tindakan.

Semua kandungan dan maklumat di Laman Web ini boleh diubah atau dikemaskinikan tanpa notis. Pembekal kandungan boleh juga membuat perubahan atau penambahbaikan tanpa notis.

 

Pautan Laman Web Luar

Laman Web ini tidak bertanggungjawab untuk kandungan atau pengumpulan maklumat yang dilakukan pada laman web luar yang menghubungkan ke laman web ini atau laman web luaran pautan laman web ini untuk . Pautan ke laman web lain bukan merupakan sokongan ini laman web itu laman-laman atau kandungan mereka, pemilik , atau poster.


Produk atau Perkhidmatan Rujukan

Rujukan dalam laman ini untuk mana-mana produk tertentu komersial atau bukan komersial , proses , atau perkhidmatan dengan nama perdagangan , tanda dagangan, pengeluar atau sebaliknya tidak merupakan atau menandakan satu sokongan atau lebih digemari oleh Laman Web ini.

 

 

Had Tanggungjawab

Pemilik laman web ini atau mana-mana subsidiarinya atau entiti sekutu, ejen, pekerja, atau subkontraktor akan bertanggungjawab ke atas apa-apa , tidak langsung , khas, sampingan, berbangkit, punitif, atau teladan langsung, termasuk kehilangan keuntungan (walaupun dimaklumkan tentang kemungkinan ) yang timbul dalam apa jua cara daripada maklumat yang terkandung di dalam laman web ini atau mana-mana maklumat yang dihantar melalui laman web ini. Pemilik tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang mungkin disebabkan kepada mana-mana peralatan dan perisian lain kerana apa-apa virus , kecacatan atau kerosakan berkaitan dengan akses atau penggunaan laman web ini.Dengan menghantar maklumat melalui laman web ini, anda menerima risiko bahawa maklumat yang anda hantar kepada kami dan apa-apa maklumat yang kami menghantar kepada anda , boleh dipintas oleh pihak ketiga.

 

E -mel

Mesej yang anda hantar kepada kami melalui e- mel mungkin tidak selamat. Kami mengesyorkan bahawa anda tidak menghantar apa-apa maklumat sulit kepada kami melalui e -mel. Jika anda memilih untuk menghantar apa-apa maklumat sulit kepada kami melalui e -mel, anda menerima risiko bahawa maklumat ini boleh dipintas oleh pihak ketiga .

 

Pelayar

Laman Web ini sesuai untuk melayari dengan menggunakan perisian Mozilla Firefox versi 3.x dan ke atas, Internet Explorer versi 7 dan ke atas , atau mana-mana peringkat lain pelayar perisian atau yang lebih baik.


Jika anda menggunakan lebih tua perisian pelayar web , beberapa antara muka tidak boleh berfungsi dengan sempurna. Pelayar web mesti menyokong JavaScript, Cascading Style Sheet , warna , format teks dan fungsi-fungsi asas yang lain. Resolusi 1024 x 768 piksel digalakkan untuk digunakan.

 
Undian
Pengumuman